Tag Archief van: moonshot

De juiste zorg op de juiste plek

De juiste zorg op de juiste plek

Het uitblijven van digitalisering in de zorg is onder andere een probleem van fragmentatie in vraag- en aanbodzijde. In dit paper richten we ons op de niet-spoedeisende zorgvraag. Het opzetten en uitbouwen van een ecosysteem met Thuisarts.nl als kloppend hart is geen onrealistische gedachte. Tenminste als de juiste scope gekozen wordt. In dit paper kiezen we voor patiënt die zich bewust wordt ‘dat er iets is’, zelfregie en eerstelijnszorg.