Blog


Zijn er meer tolken nodig in de zorg?

Meer Oekraïense tolken nodig in de zorg

Met enige regelmaat wordt mijn aandacht gevestigd op anderstaligen in Nederland, en hoe lastig het is om hen goed te begrijpen. Zo ook door de Staatssecretaris van Asielzaken die  afgelopen week veel in de media was, hij was bijvoorbeeld te zien in een van de praatprogramma’s op NPO. Aan tafel zaten mensen met een goed hart die Oekraïners een veilig huis bieden. Zij behielpen zich met Google Translate. Zo probeerden ze uit te leggen dat er een SIM-kaart voor hen beschikbaar is, maar in de praktijk bleek dit lastiger dan verwacht. Het werd al snel duidelijk dat Google Translate bij nuances niet voldoende is.

taalbarriere in de zorg oplossen

Tolken in de zorg of de taalbarrière op een andere manier oplossen?

Taalbarrière in de zorg terug op politieke agenda In 2012 is de tolkenvergoeding van overheidswege afgeschaft, onder andere omdat iedere niet-Nederlander geacht wordt de Nederlandse taal eigen te maken. In 2016 zijn er weer vergoedingen voor teruggekomen. En in 2021 heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen met 128 van de 150 stemmen waarin VWS […]

zorg voor expats

Expats in de zorg

Er zijn veel internationals in Nederland. Bijvoorbeeld werkzaam bij ambassades of grote bedrijven als ASML, Philips, Rotterdamse Haven, de EMA European Medicines Agency, Google, Microsoft, Hewlett Packard en DXC, Capgemini en andere consulting bedrijven. Ook universiteiten hebben jaarlijks een grote groep internationale studenten die voor één of meer jaar in Nederland komen studeren. De totale expat groep is groot genoeg om daar ook in de zorg expliciet aandacht aan te geven.

zorg voor arbeidsmigranten

Arbeidsmigranten in de zorg – het kan beter

Er is veel te doen over arbeidsmigranten en huisvesting, maar ook over toegang van arbeidsmigranten tot de zorg. Op een of andere manier krijgt de sector dat niet afdoende geregeld en is er ook op gemeentelijk niveau een knelpunt. Ze slaan de handen ineen voor een oplossing. Als we naar de zorgverleners luisteren, dan hoor ik dat de huisarts eigenlijk al met 3-0 achterstand start. Als een migrant een zorgvraag heeft is er vaak niet een medisch basisdossier, arts en patient spreken niet dezelfde taal en de migrant komt in een onbekend zorgproces met andere verwachtingen. Dit leidt nogal eens tot slechte ervaring in het proces.

De juiste zorg op de juiste plek

De juiste zorg op de juiste plek

Het uitblijven van digitalisering in de zorg is onder andere een probleem van fragmentatie in vraag- en aanbodzijde. In dit paper richten we ons op de niet-spoedeisende zorgvraag. Het opzetten en uitbouwen van een ecosysteem met Thuisarts.nl als kloppend hart is geen onrealistische gedachte. Tenminste als de juiste scope gekozen wordt. In dit paper kiezen we voor patiënt die zich bewust wordt ‘dat er iets is’, zelfregie en eerstelijnszorg.