FAQ

Krijg direct antwoord op de meest gestelde vragen. Als u een vraag heeft die niet op deze pagina beantwoord wordt of als u liever met iemand contact hebt: stuur ons een email.

Algemene vragen

De MediPrepare Patientcontext is een elektronische verzameling van medische data en de context verkregen van de patient zelf over hemzelf. Het is verkregen met een digitale vragenlijst, die beschikbaar is op een smartphone, tablet of welke computer dan ook.  De MediPrepare vragenlijst presenteert alleen de vragen die nodig zijn, en brengt vragen en antwoorden met elkaar in verband. Dit spaart tijd en maakt van de data direct bruikbare informatie, zoals het risicoprofiel, medicijnen, alarmsignalen en sociale context. Door het professionele patroon waarin de informatie is geordend kan iedere zorgverlener in enkele seconden de door de patient gegeven antwoorden vinden. Zo kan hij direct doordringen tot de essentie.

Patienten zijn mensen, en mensen zijn heel verschillend. De context van de patient omvat zaken die maken wie wij zijn, zoals geslacht, leeftijd, het opgroeien en sociale context. Een claustrofobische patient kan beter niet in een kleine ruimte behandeld worden, een Jehova getuige weigert wellicht een bloedtransfusie vanwege zijn religie. Om zeker te zijn dat de arts u en uw context behandelt moet hij deze factoren en wensen uit uw leven begrijpen.

Elektronisch medische dossiers bevatten informatie over een behandeling die een patient heeft gehad in die specifieke instelling. Als informatie van andere instellingen nodig is kost dit tijd en moeite. De MediPrepare Patientcontext is direct te gebruiken bij een dokters bezoek, zonder bewerking – de dokter hoeft zelf niet meer eerst de antwoorden aan elkaar te koppelen of te ordenen. Dat heeft de software al voor hem gedaan – op een transparante manier. De dokter of zorgverlener krijgt binnen 15 seconden inzicht in de context van de patient.

Een patient portaal is een voorziening voor de communicatie tussen een zorgaanbieder en zijn patienten. Een patient portaal faciliteert bijvoorbeeld herhaalrecepten of afspraak maken. Of het verstrekt algemene informatie van praktijk naar patient.
Een Persoonsgebonden Omgeving (PGO) is een voorziening waarmee de patient data van verschillende zorginstellingen veilig kan importeren en op één plaats kan zetten. De patient kan zorgverleners toegang geven tot zijn data. De Persoonsgebonden Omgeving voldoet aan het MedMij afsprakenstelsel.

MediPrepare is anders. MediPrepare gaat uit van de data die de patient zelf al heeft. De patient is de primaire bron. Daarmee is de informatie altijd up to date, of precies terug te voeren op een ‘foto’ moment. De Patientcontext en PGO hebben synergie in uitwisseling van gegevens in het zorgproces.

Ja. U kunt een demonstratie krijgen of het zelf uitproberen. Vraag dit aan via 085-0605025 of info@mediprepare.com.

MediPrepare Vragenlijsten

De vragenlijsten zijn ontwikkeld vanuit een totaalbeeld van de patient, maar flexibel in presentatie met het principe ‘just in time’ en ‘just enough’. De vragen zijn gesteld vanuit 92 factoren die invloed op gezondheid hebben. De zorgverlener hoeft zelf de antwoorden niet in verband te brengen. Dat heeft de software al gedaan,  volledig transparant. Dit bespaart tijd in bladeren en analyseren van de antwoorden.

MediPrepare past zich aan de specifieke situatie aan. Op verschillende momenten in de patientreis zijn andere sets van vragen nodig. MediPrepare basis is alles omvattend en de zorgverlener zelf én de software zorgen dat de vragen op het juiste moment aan de patient gepresenteerd worden. Subsets van vragen ontstaan vanuit specialismen of specifieke aandoeningen. Deze zijn opgenomen in de Secties. MediPrepare neemt alleen door de beroepsgroepen gecertificeerde algemene vragen op. Ze zijn een goede voorbereiding voor een specialist. De kracht van de Patientcontext zit in de combinatie van de algemene en specifieke anamnese.

Ja. Als digitale vaardigheid om andere gezondheidsvaardigheden ontbreken kan thuis rustig met hulp de vragenlijst ingevuld worden. De vragenlijst is ook geschikt voor niet-Nederlandstaligen door de meertaligheid.

De vragenlijst is in het Engels en Nederlands direct beschikbaar. Echter, de applicatiearchitectuur is voorbereid om andere talen toe te voegen. Neem voor meer informatie contact op met info@mediprepare.com of bel 085-0605025

Voor patienten in de zelfregie fase, zij die (laagdrempelig) contact zoeken met een zorgverlener, voor niet-Nederlandstaligen en zij die met veel zorgverleners te maken hebben.

Als u uitgenodigd wordt door een zorgverlener dan zijn de vragenlijsten gratis. Als u de vragenlijst op eigen initiatief invult wordt een kleine vergoeding gevraagd van € 15,- voor de Patientcontext en € 7,50 voor een vertaling van de Patientcontext in een andere taal.

Voor zorgverleners kunnen de kosten verschillen omdat er verschillende manieren zijn om de vragenlijst in het werkproces in te voeren.

  • De patient is beter voorbereid, en ook de dokter kan pro-actiever zijn.
  • Het werkt twee kanten op en maakt de consult ervaring beter.
  • Meer tijd voor de patient, plezieriger gesprek omdat alle noodzakelijke informatie van te vore al door de patient zelf beschikbaar is gemaakt.
  • Voor niet-Nederlandstalige snijdt het mes aan verschillende kanten. De patient kan de vragen in zijn eigen taal beantwoorden, en in een andere taal de antwoorden presenteren. Precies zoals de dokter het nodig heeft.

Ik ben een instelling: ziekenhuis, poli- of privekliniek, Huisarts, gezondheidscentrum.

Werkgevers en uitzendbureaus voor arbeidsmigranten en internationals profiteren veel van de MediPrepare Onboarding en Vragenlijst diensten. Deze zorgen voor een medisch dossier – anders afwezig – en verminderen de taalbarrére bij een zorgvraag aanzienlijk.

Privé-klinieken (generieke + Speciele anamnese), HAP/dagpraktijk (triage en telefoniste) en GGZ instellingen hebben ook voordeel van de MediPrepare 360 Patientcontext.

Ook patienten in zelfregie (personalisatie van de klachtuitvraag, risicoprofiel) en ziekenhuizen (specialisten, pre-operatieve screening) hebben veel voordeel.

De vragenlijsten kunnen zonder aanpassing in ieder werkproces ingevoerd worden waar medische intake plaatsvindt en een specifiek of een algemeen beeld van de patient nodig is.

De vragenlijsten zijn afgestemd op internationale medische standaarden en Zib’s, en integratie met lokale informatie systemen is voorbereid.

MediPrepare geeft de dokter de Patientcontext in een patroon zodat hij in 15 seconden inzicht in de patient conditie krijgt waar hij normaal gesproken 30 minuten over zou doen. De informatie is bovendien geordend zodat de volgorde van informatie precies past bij het diagnose proces tijdens het consult.

Dit geldt in het bijzonder bij niet-Nederlandstaligen als arbeidsmigranten, internationals of internationale studenten.

De patient helpt door voorafgaand aan zijn bezoek de vragenlijst in te vullen. Zo wordt het risico voor misdiagnose geminimaliseerd en houdt de dokter tijd over voor een meer menselijke benadering van de patient.

De Patientcontext presenteert de antwoorden zoals de patient die gegeven heeft. Het is vergelijkbaar met een face-to-face gesprek waarin de arts antwoord op een vraag krijgt.

Er is wel een verschil met face-to-face natuurlijk. De patient kan bij (thuis) invullen rustig de tijd nemen voor het geven van antwoorden, of onzekere zaken zelf nog even checken.

Invoering kan direct. Als u een koppeling opneemt bij ‘afspraak maken’ op uw website en aan de patient vraagt de Patientcontext mee te nemen naar de praktijk werkt het direct.

Integreren in uw praktijkproces kan op meerdere manieren. MediPrepare kan u daar in adviseren met haar experts op het gebied van gegevensuitwisseling en proces aanpassing.

MediPrepare hanteert verschillende tarieven. Een abonnement bestaat uit een jaarlijkse licentie vergoeding en een vergoeding per module.

Voor invoering variëren de kosten per type organisatie.

Neem contact met ons op voor meer informatie over de kosten voor invoering: 085-0605025 of info@mediprepare.com.

MediPrepare werkt AVG conform en zorgt dat de patient 100% controle heeft over zijn eigen gegevens.

MediPrepare heeft experts op het gebied van privacy en beveiliging bij gegevensuitwisseling. De AVG eisen zijn van meet af aan opgenomen in de productontwikkeling. ‘Privacy en security by design’.

Zie ook de MediPrepare privacy statement.

Ik ben een patient

De Patientcontext is waardevol op verschillende momenten in de patientreis. Bij ieder contact met een zorgverlener is het van belang dat uw volledige Patientcontext beschikbaar is. Iedere patient is anders.

Bovendien is het contact met de zorgverlener direct plezieriger en leidt het tot een optimale consultuitkomst.

Ook als u met meerdere zorgverleners te maken hebt is het laagdrempelige manier om uw hele Patientcontext te delen waarin niet alleen alle relevante gegevens maar ook uw specifieke wensen en ervaringen staan.

De gemiddelde invultijd ligt op ca 23 minuten. Minder dan 20 minuten bij kerngezonde mensen, en >30 minuten als speciale aandoeningen, medicijnen of risico’s aan de orde zijn.

U kunt de vragenlijst invullen zoals het uitkomt. Na stoppen kunt u het invullen altijd weer beginnen daar waar u gebleven bent.

U kunt de Patientcontext opslaan op uw eigen apparaat, of in een Persoons Gebonden Omgeving (PGO). Zo kunt u het altijd zelf delen – op papier of digitaal.

U kunt het ook digitaal verzenden naar uw zorgverlener die het aan uw medisch dossier kan toevoegen.

MediPrepare heeft voorzieningen getroffen dat dit veilig gebeurt.

Vanaf zijn eigen apparaat kan hij het delen met NEN gecertificeerde beveiligde email.

Hij kan ook aan zorgverleners toestemming geven om de Patientcontext in te zien in het PGO. Of het uploaden vanuit het PGO naar de zorgverlener omgeving.

Niet-Nederlandstalige patienten hebben direct voordeel omdat de MediPrepare vragenlijst meertalig is en de taalbarrière overbrugt. Met name voor patienten die meerdere aandoeningen hebben of die bij verschillende zorginstellingen onder behandeling zijn of zijn geweest. Verder patienten die specifieke niet-medische context of wensen willen delen met de zorgverlener.

Dat is niet noodzakelijk. Als u zelf de vragenlijst wilt gebruiken op reis of om naar een niet bekende zorgverlener te gaan kunt u altijd zelf de vragenlijst invullen met of zonder eigen account.